TEK (Human) ELISA Kit

  • TEK (Human) ELISA Kit

    from Abnova
    CatalogueID : KA3111

  • Contact Vendor

Applications Quant
Reactivity Human
Target TEK
Entrez GeneID 7010
NCBI Full Gene Name TEK tyrosine kinase, endothelial
NCBI Gene Aliases CD202B, TIE-2, TIE2, VMCM, VMCM1
Unit 1 Kit
Description TEK (Human) ELISA Kit is intended for the quantitative measurement of human TEK